Ni ddefnyddir cwcis i'ch adnabod chi'n bersonol ond gallant gofio gweithgareddau a dewisiadau a ddewiswyd gennych chi a chan eich porwr. Maen nhw yma i wneud yn siwr fod y safle'n gweithio'n well i chi, ac i'n helpu ni i ddeall sut mae pobl yn defnyddio'r wefan.

Er mwyn dysgu mwy am y cwcis a ddefnyddiwn, darllenwch y wybodaeth isod.

Cwcis i fesur defnydd o wefan

Defnyddiwn Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r safle hwn. Gwnawn hyn i wneud yn siwr ei bod yn bodloni anghenion y defnyddwyr i ddeall sut gallwn ei wneud yn well.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau yr ymwelwch â nhw, pa mor hir rydych chi ar y safle, sut cyrhaeddoch yma ac ar beth rydych chi'n clicio. Nid yw'ch cwcis yn storio'ch gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu'ch cyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wefan hon i'ch adnabod. Nid ydym yn caniatµu i Google ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol.

Enw Disgrifiad Terfyn

Enw Disgrifiad Ddod i ben
_utma Mae'r cwci hwn yn cadw golwg ar sawl gwaith y mae ymwelydd wedi bod i'r safle, pryd oedd ei ymweliad cyntaf a phryd digwyddodd ei ymweliad diwethaf. 2 flynedd
_utmb Mae'r cwci hwn yn cymryd stamp amser o'r union eiliad y mae ymwelydd yn troi at safle 30 munud
_utmc Mae'r cwci hwn yn cymryd stamp amser o'r union eiliad y mae ymwelydd yn gadael safle. Diwedd y sesiwn (mae hwn yn dod i ben pan fyddwch chi'n cau'ch ffenestr bori)
_utmz Mae'r cwci hwn yn cymryd stamp amser o'r union eiliad y mae ymwelydd yn gadael safle. 6 mis
_utmv Mae'r cwci hwn yn cymryd stamp amser o'r union eiliad y mae ymwelydd yn gadael safle. 2 flynedd

Fy mhreifatrwydd

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth a fyddai'n eich adnabod.

I ddarganfod sut caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, pwy sydd yn gyfrifol amdano a'r hawliau sydd gennych, medrwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd.